Tải phần mềm iTaxViewer mới nhất 2023

Tải về ứng dụng iTaxviewer mới nhất cập nhật liên tục. Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML.

iTaxViewer 2.1.9 ngày 9/6/2023 là phiên bản mới nhất 2023 của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK do Tổng cục Thuế phát hành. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý, thông báo nộp thuế. Phần mềm iTaxViewer cũng giúp xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử của bạn. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ việc chọn file cần open là xem được.

Tải phần mềm iTaxViewer mới nhất 2023
Tải phần mềm iTaxViewer mới nhất 2023

Bên dưới là các bản iTaxViewer mới nhất mà bạn có thể download. Nếu 1kho chưa cập nhật kịp phần mềm iTaxViewer mới nhất bạn có thể để lại bình luận nhắc 1Kho nhé !

Phần mềm iTaxViewer mới nhất

Ngày cập nhậtPhiên bảnTải bộ cài đặtNội dung cập nhật
9/6/20232.1.9iTaxViewer 2.1.9 (Link trực tiếp)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.9 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 2.6.2, eTax Mobile 3.0.5, iCanhan 3.5.9, HTKK 5.0.7, View tờ khai thông báo giá đối với xe có xuất xứ “Lắp ráp trong nước”, khắc phục lỗi Không kiểm tra được tình trạng thu hồi của chữ ký số trên tờ khai thuế hoặc lỗi liên quan tới xác thực chữ ký số, mã hồ sơ (395) hoặc phiên bản 2.4.2 không đúng
04/05/20232.1.8iTaxViewer 2.1.8 (Link trực tiếp)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng liên quan và khắc phục các lỗi xuất hiện
25/04/20232.1.7iTaxViewer 2.1.7 (Link trực tiếp)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng liên quan và khắc phục các lỗi xuất hiện
4/4/20232.1.6iTaxViewer 2.1.6 (Link trực tiếp)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng liên quan và khắc phục các lỗi xuất hiện
1/3/20232.1.5iTaxViewer 2.1.5 (Link trực tiếp)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng liên quan và khắc phục các lỗi xuất hiện
1/3/20232.1.4iTaxViewer 2.1.4 (Link trực tiếp)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng liên quan và khắc phục các lỗi xuất hiện
2/2/20232.1.3iTaxViewer 2.1.3 (Link trực tiếp)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2., HTKK 5.0.0, View tờ khai thông báo giá đối với xe có xuất xứ “Lắp ráp trong nước”, khắc phục lỗi Không kiểm tra được tình trạng thu hồi của chữ ký số trên tờ khai thuế hoặc lỗi liên quan tới xác thực chữ ký số, mã hồ sơ (395) hoặc phiên bản 2.4.2 không đúng
05/01/20232.1.2
iTaxViewer 2.1.2 (Link HTKK)
Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.3
Từ ngày 31/12/2022, Người nộp thuế sử dụng phiên bản eTax 2.5.3, iTaxvviewer 2.1.2 thay cho các phiên bản trước đây.
31/12/20222.1.1iTaxViewer 2.1.1 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.1.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.5.2, ứng dụng Thuế điện tử phân hệ cá nhân (iCanhan) phiên bản 3.5.0, ứng dụng Thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile) phiên bản 3.0.2., HTKK 4.9.9, View tờ khai thông báo giá đối với xe có xuất xứ “Lắp ráp trong nước”, khắc phục lỗi Không kiểm tra được tình trạng thu hồi của chữ ký số trên tờ khai thuế hoặc lỗi liên quan tới xác thực chữ ký số, mã hồ sơ (395) hoặc phiên bản 2.4.2 không đúng
20/12/20222.1.0iTaxViewer 2.1.0 (Link HTKK)Update tự động không cần download link.
Download bản 2.0.8 và chạy lên sẽ thấy thông báo cập nhật bản 2.1.0
02/12/20222.0.8iTaxViewer 2.0.8 (Link Google Driver)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.5, iCanhan 3.3.8, HTKK 4.9.2, View tờ khai thông báo giá đối với xe có xuất xứ “Lắp ráp trong nước”, khắc phục lỗi Không kiểm tra được tình trạng thu hồi của chữ ký số trên tờ khai thuế hoặc lỗi liên quan tới xác thực chữ ký số, mã hồ sơ (395) hoặc phiên bản 2.4.2 không đúng
01/12/20222.0.7iTaxViewer 2.0.7 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.5, iCaNhan phiên bản 3.4.5
01/12/20222.0.6iTaxViewer 2.0.6 (Link Google Driver)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.4
25/10/20222.0.5iTaxViewer 2.0.5 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.4.3, iCanhan 3.4.4 nêu trên.
18/08/20222.0.4iTaxViewer 2.0.4 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 2.0.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.3.5, iCanhan 3.3.8
15/06/20221.9.8iTaxViewer 1.9.8 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.4
13/06/20221.9.7iTaxViewer 1.9.7 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.3
10/06/20221.9.6iTaxViewer 1.9.6 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.2.2 và iCaNhan 3.2.8
01/06/20221.9.5iTaxViewer 1.9.5 (Link HTKK)Từ ngày 01/06/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.2.0, iTaxViewer 1.9.5 thay cho các phiên bản trước đây.
20/05/20221.9.4iTaxViewer 1.9.4 (Link HTKK)Từ ngày 20/05/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.1.9, iCaNhan 3.2.4, iTaxViewer 1.9.4 thay cho các phiên bản trước đây.
13/04/20221.9.1iTaxViewer 1.9.1 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.9.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.1.3, iCaNhan 3.1.9
25/03/20221.8.9iTaxViewer 1.8.8 (Link HTKK)Từ ngày 26/03/2022, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng eTax 2.0.8, iCaNhan 3.1.5, HTKK 4.7.6iTaxViewer 1.8.9 thay cho các phiên bản trước đây.
18/03/20221.8.8iTaxViewer 1.8.8 (Link HTKK)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.8 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.6, iCaNhan 3.1.3, HTKK 4.7.3.
18/02/20221.8.7iTaxViewer 1.8.7 (Link HTKK)
iTaxViewer 1.8.7 (Link Google Driver)
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.7 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax, iCaNhan, HTKK mới nhất
16/02/20221.8.6iTaxViewer 1.8.6 (Link HTKK)
iTaxViewer 1.8.6 (Link Google Driver)
Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 2.0.2, iCaNhan 3.1.1, HTKK 4.6.8
17/01/20221.8.5iTaxViewer 1.8.5 (Link Google Driver)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.5 đáp ứng các nội dung nâng  cấp của ứng dụng eTax 2.0.0 
04/01/20221.8.3iTaxViewer 1.8.3 (Link Google Driver)Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.3 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng  eTax 2.0.0HTKK 4.6.5; iCaNhan 3.1.0.
26/12/20211.8.2iTaxViewer 1.8.2 (Link Google Driver) Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.8.2 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các ứng dụng eTax; HTKK 4.6.3; iCanhan.
02/08/20211.7.7iTaxViewer 1.7.7 (Link Google Driver)iTaxViewer 1.7.7
23/07/20211.7.6iTaxViewer 1.7.6 (Link Google Driver)Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.7.6 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng eTax phiên bản 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, HTKK phiên bản 4.5.9.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bài viết liên quan đến Kế Toán có thể tìm đọc trên 1kho.info hoặc vào mục HTKK để biết cách sử dụng phần mềm này. Và theo dõi Fanpage 1Kho.info để theo dõi những bài mới nhất https://www.facebook.com/1kho.info

4.9 13 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x