10 cách diễn đạt hành động đi ngủ trong Tiếng Anh

Để nói về hành động ngủ trong tiếng Anh, chúng ta thường dùng từ “Sleep”. Hãy…