Phần mềm quản lý nhà thuốc là gì ?

Phần mềm quản lý nhà thuốc là phần mềm phục vụ cho việc quản lý kinh…