Liên thông đơn thuốc điện tử: Nhà thuốc nói “chưa biết”

Các nhà thuốc hiện nay vẫn bán theo đơn thuốc giấy của bệnh viện. Ảnh: P.V

Đơn thuốc điện tử là gì ? Vì sao cần liên thông đơn thuốc điện tử

Sau quá trình liên thông đơn thuốc thì sắp tới Bộ Y Tế sẽ tiến hành…