Bài 2.1 : Hướng dẫn cài đặt Flutter trên Windows

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Flutter trên Windows để có thể học lập trình Flutter cơ bản một cách đơn giản nhất.

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt và chạy được Flutter trên Windows bạn cần đáp ứng đủ yêu cầu hệ thống tối thiểu như sau:

  • Hệ điều hành: Windows 7 SP1 hoặc hơn (64-bit).
  • Disk Space: 1.64 GB (không bao gồm dung lượng dành cho IDE/tools).
  • Tools: Flutter cần 1 số công cụ để hoạt động.
    • Windows PowerShell 5.0 hoặc mới hơn (this is pre-installed with Windows 10)
    • Git for Windows 2.x, với tùy chọn Use Git from the Windows Command Prompt . Nếu bạn đã cài đặt Git cho Windows rồi thì cần chắc chắn là bạn có thể chạy lệnh git từ command prompt hoặc PowerShell.

Download Flutter SDK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.