• Tag: TV
Nghiên cứu thành công cách biến mọi vật thể trở thành điều khiển TV

Tin công nghệ   ·  

Nghiên cứu thành công cách biến mọi vật thể trở thành điều khiển TV bằng cách theo dõi chuyển động của vật thể bằng camera.

Liên hệ Quảng cáo: 0966.761.770