“Sugar Daddy”, “Sugar Baby” và những cô gái nằm không cũng đầy tiền nhờ vào các “bố nuôi”

Mấy nay đâu đâu trên mạng xã hội cũng thấy người ta nhắc đến cụm “sugar…